Příprava půdy k setí máku

Ing. Jan Šabatka CSc.

Pro úspěšné založení porostu máku musíme udělat některé důležité kroky v přípravě půdy již na podzim. V každém případě by pozemek měl být bez vytrvalých plevelů.
Základní zpracování půdy by mělo být provedeno tak, abychom půdu připravili na jaře maximálně jedním přejezdem. Velmi se nám proto osvědčilo urovnání povrchu půdy po orbě ještě na podzim radličkovým kypřičem Terrano FX. Při použití pěchu RollFlex totiž nedochází k nadměrnému zpětnému utužení půdy a ta proto na jaře velmi dobře osychá. Pokud však hrozí slití povrchu půdy a vytvoření škraloupu, je samozřejmě lepší až jarní předseťová příprava.

Pokud vynecháme orbu, je vhodné postupovat následujícím způsobem. Hned po sklizni předplodiny, například po ozimé pšenici, provedeme podmítku. Za tři až čtyři týdny následuje ošetření 2% roztokemglyfosátu. Úplně stačí 1,6 l/ha v 80 litrech vody. Za další tři až čtyři týdny provedeme hluboké zpracování půdy na hloubku 16 až 22 cm. V tomto případě doporučuji použít kypřič Tiger AS, ale velmi dobré zkušenosti mám i s kypřiči Tiger MT a Terrano FX. Na povrchu půdy by měly zůstat mírné nerovnosti, aby se povrch zvětšil a na jaře dobře osychal. Volba, zda provedeme další zpracování před setím, nebo jestli zasejeme bez přípravy, závisí na okamžitém stavu půdy. Oba způsoby používáme s úspěchem.

Často se preferuje rychlé zasetí ještě v únoru a dobří hospodáři ho opravdu s úspěchem uplatňují. Podmínkou je ovšem dobrý strukturální stav půdy. To znamená, že osivo se při setí „nezamazává“ a půda je schopná přijmout ještě další vodu v případě jarních dešťových srážek, aby se nerozplavila a následně se nevytvořil na povrchu škraloup.

Nejpreciznějšísetí máku, které znám, se dosahuje diskovým secím strojemPronto DC,neboť jednotlivé secí botky jsou samostatně hloubkově vedeny kopírovacími kolečky. Osvědčilo se nepoužívat zavlačovače, které mohou za určitých podmínek prosušovat půdu kolem uloženého osiva. Díky velmi kvalitnímu uložení osiva do půdy si můžeme dovolit větší hloubku setí, tj. kolem 1,5 cm a přítlak secích botek na stupni 2 – 2,5. Tímto způsobem se zajistí velmi dobrý kontakt osiva s vlhkou půdou a tudíž jeho rychlé vzcházení. Za každou botkou vznikají mírné drážky, které zachycují srážky a chrání vzešlé rostliny před nepřízní počasí. Znám jednoho uživatele, který zavlačovače při setí máku nevyřazuje a dává minimální přítlak. Hospodaří však na lehkých písčitých půdách a je spíše výjimkou. Pokud se seje mák běžnými taženými secími botkami, je výhodné používat nízkou pracovní rychlost, tj. maximálně kolem 6 až 7 km/hod. Při vyšší pracovní rychlosti totiž dochází k velkému pohybu půdy do stran a osivo zůstává nezakryté na povrchu a špatně vzchází.

Závěrem znovu zdůrazňuji, že secí stroj by měl především úspěšně dokončit celý proces přípravy uložením osiva do vlahé půdy. Co nezvládneme při přípravě, setím težko vynahradíme.